Medhiyye Der-Zımn-ı Niyâbet-i Mahmûd Pâşâ


Esa
13.6.2017
Medhiyye Der-Zımn-ı Niyâbet-i Mahmûd Pâşâ
 
1. Ey himem-perver vezîr-i Cem-haşem
V’ey bülend-ahter hidîv-i muhterem
2. Devletinde himmetin kadri bülend
Hidmetinde âsmânın kaddi ham
3. Rûzgâr-ı pîri kıldın nev-cüvan
Nâ-tüvân etmişken a‘zâsın hırem
4. Âlemi bi'l-cümle terfîh eyledin
Gitdi dillerden bütün efkâr-ı vehm
5. Şimdi hep halkın du‘âsı böyledir
113
Kim eyâ hallâk-ı ervâh u nesem
6. Eyle sadr-ı a‘zamı sen ber-karâr
Devletin te'yîde makrûn eyle hem
7. Âsafâ sadrâ mekârim-perverâ
Ey vezîr-i a‘zam-ı gerdûn-âlem
8. Dergehindir melce-i erbâb-ı câh
Hidmetindir mefhar-ı ehl-i ni‘am
9. Âsitânındır bize ancak penâh
Senden olur cümleye cûd u kerem
10. Re'fetindir mâye-i fevz ü felâh
Himmetindir asl-ı eltâf-ı himem
11. Lutfuna mağrûr iken hâtır müdâm
Cûduna me'lûf iken dil dem-be-dem
12. Âhir ayda gelmemek mümkin değil
Tab‘ına nâ'iblerin endûh u gam
13. Hak Te‘âlâ ömrün efzûn eyleyüp
Görmeye tab‘-ı şerîfin hiç elem
14. Dâ'imâ mesrûr u handân olasın
Şöyle kim mensî kala eyyâm-ı Cem

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış