Mektûb-ı Manzûm


Esa
10.4.2016
 
Mektûb-ı Manzûm
 
 
Seher ısmarladum sabâya selâm
K’ilte ol şehr-i hoş hevâya selâm
Nice şehr ol ki topragı virmez 
Nâfe-i Çîne vü Hatâya selâm
Dünye câmı'çre bu yazılmışdur
Ki mey-i nâb-ı Bergamaya selâm 
Cennet altındadur ye üstinde
Dünye turdukça ol serâya selâm
Aşıru Adaya, Musallâya
Sulu Bodruma, Ilıcaya selâm
Cennet-âbâddur Sögütcükler
Ol makâm-ı ferah-fezâya selâm
Kesdeneli Depeye, Muglaya
Öte yanında Kozlıcaya selâm
Sîm-tenler soyunuban göricek
Bizden eylenuz Ulıçaya selâm
Bezm-gehlerde dün ü gün çalınan
Def ü çeng ü nefîr ü nâya selâm
Büzrüg ü kûçek ü hafîf ü sakîl
Kamu uşşâk-ı bî-nevâya selâm
Hûblar çok durur cihânda velî
Anda kopan kamer-likâya selâm
Hûblar şâhı Mustafâ Çelebi
Ol gözi câzu yüzi aya selâm
Âşık öldürici güzellerde
Âlî Bâlî-yi pür-belâya selâm
Çoklar yaşa sen var inen dir
Âşık-ı zâr u mebtelâya selâm
Sürdigi-çün safâsın anlarun
Hocagî-oglı Mustafâya selâm
İftihâru’l kuzâti ve’l-hükkâm
Şiblî-oglı Ebû’l-Alâya selâm
Hâce Elvân güzeller üstâdı
Pîr-i ma’nî-yi pür-safâya selâm
Nâ’bi-i Kâzî Tuzcı-oglına çık
Bezm-i ahırda Boz Sıpaya selâm
Dütün iti Deli Süleymânun
Rîşine yelleyen gedâya selâm
Çamış Agaya vu Kızıl Katıra
Devec’oglı Ala Tanaya selâm
Kızlıgı çıkmamış gelinlere
Başı taşra bizüm güreye selâm
Bâglar arasında seyr iden
Çakala kirpiye boğaya selâm
Bu Kemâli sorana ey nâme
Eylegil anda bî-nihâye selâm
 
Walsh, John R. (hzl.) (1979). “The Divançe-i Kemâl-i Zerd”. Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları: Ali Nihad Tarlan Hatıra Sayısı(3): 435.
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış