Murabba Der-Kâfiye-i Mücerred În-câ Elif Revî


Esa
5.4.2016
 
 
 
Murabba
 
 
Der-Kâfiye-i Mücerred În-câ Elif Revî
 
[Mef’ûlü Mefâ’îlün Mef’ûlü Mefâ’îlün]
 
Acıtmag-içün cânum lâyık mı saña cânâ
 Bûs-ı lebüñi itmek agyâra ‘atâ cânâ
 Cân umar-iken senden lutf-ıla vefâ cânâ
 Her dem niçe bir câna cevr-ile cefâ cânâ
 
Cânum lebüñi emmek ümmîd idinür her dem
 Kim derdine anuñ oldur ol olan em sem
 Agyâra sunub anı ammâ dimeseñ mâ em
 Her dem niçe bir câna cevr-ile cefâ cânâ
 
Cânum lebüñe mâyil oldugı budur ekser
 Kim andan aña bir hoş zevk-ile safâ irer
 Cânum acıdub anı meclisde öper sâgar
 Her dem niçe bir câna cevr-ile cefâ cânâ
 
Agyâra tolu üzre karşumda sunarsın leb
 Cânâneler içinde andan bu mıdur meşreb
 Câna irer ol gamdan tâb-ı elem-ile teb
 Her dem niçe bir câna cevr-ile cefâ cânâ
 
Agyâra leb emdürmek kim ‘âdet idindüñ sen
 Saklarsın o kem ‘âdet ammâ anı Nazmîden
 Ol saña anuñ-çün der karşuñda idüb şîven
 Her dem niçe bir câna cevr-ile cefâ cânâ
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış