MÜSTEZÂD DER-NA`T-I ŞERÎF


Esa
5.10.2017
 
MÜSTEZÂD DER-NA`T-I ŞERÎF
Mef`ûlü Mefâ`îlü Mefâ`îlü Fe`ûlün
 Mef`ûlü Fe`ûlün
1 Ey gamzelerüñ nâvek-i elmâs-ı ciger-dûz
 Bir kaşı kemânsın
 V`ey la`l-i lebüñ dürc-i le`âlî-i dil-efrûz
 Bir hokka dehânsın
2 Pervâne-i tâb-ı ruhuñ olmış meh ü hurşîd
 İtdükçe tavâfı
Olursa n`ola pertev-i `ışkuñ dil ü cân-sûz
 Bir şem`-i revânsın
3 Ey şûh-ı cihân gelmedi kevneyne nazîrüñ
 Gelmez yine min ba`d
`Uşşâka olur lutf-ı nigâhuñ edeb-âmûz
 Hâle nigerânsın
4 Nâz ile hırâmân olıcak zât-ı şerîfüñ
 Ey şâhid-i kudsî
Dâreyne irişdi kademüñden dem-i fîrûz
 Mahbûb-ı cihânsın
5 Çeşm ü dil-i Nâmîde mukîm olalı dâyim
Yâduñla hayâlüñ
El-minnetü li`llâh ki olur her demi nevrûz
 Mihr-i dil ü cânsın
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış