MÜSTEZÂD DER-TEVHÎD


Esa
5.10.2017
 
MÜSTEZÂD DER-TEVHÎD
 
Mef`ûlü Mefâ`îlü Mefâ`îlü Fe`ûlün
 
 Mef`ûlü Fe`ûlün
 
1 Ey mihr-i ruhuñ zerresidür cümleten eşyâ
 Zâhirde nihânsın
 V`ey `aks-i cemâlüñ yine her zerrede peydâ
 Gâyetde `ayânsın
2 Hüsnüñden irür gülşene hep feyz-i tarâvet
 Ey mâye-i hestî
Bülbülleri itdüñ güle âşüfte vü şeydâ
 Âşûb-ı zamânsın
3 Mühr-i lebüñüñ nakşı olupdur li meni`l-mülk
Hakkâ ki odur hak
 Eşyâ kamu evhâm hakîkatde hüveydâ
 Cânân-ı cihânsın
4 Mecmû`a-i ahlâk-ı sıfât eyleyüp îcâd
 İsmin koduñ âdem
Gayr-ı dil-i dil-dâdeye sıgmam didüñ ammâ
 Nâ-kerde mekânsın
5 Nâmîye ki hayret-dih olur fikr-i sıfâtuñ
 Ey Sâni`-i mevcûd
Kimdür ki ide zâtuña endîşesin ifnâ
 Bî-resm-i nişansın
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış