Müstezâd-ı Dîger Nev’-i Der-ân Kâfiye În-câ Nîz

 
 
Müstezâd-ı Dîger Nev’-i Der-ân Kâfiye În-câ Nîz Elif Revî Taktî’-i
 
Müstezâd Fâ’ilâtü Fa’
 
 [Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün]
− − · / − · − ·/ · − − ·/ − · −
 
1 Cânın yoluñda nola revân itse dilberâ
 Dil viren saña
 Dil vire saña ol ki gerek câna kalmaya
 Cân ide fedâ
 Kaddüñle zülfüñ âh senüñ iy cefâsı çok
 Hey vefâsı yok
 Ben mübtelâya oldı belâ üzre bir belâ
 Rahm kıl baña
 Çeşmüñle zülf ü kâmetüñi tâ ki sevdi dil
 Ben de muttasıl
Şevk u safâyıla saña iy şûh dil-rubâ
 Eylerem du’â
 Dil-’andelîbi olalı sen yüzi gülşenüñ
 Sen semen-tenüñ
 Eyler hezâr nâle vü âh-ıla dâyimâ
 Hûb u hoş sadâ
5 Şîrîn-lebüñle gördügi dem sevdi tâ seni
 Sen semen teni
 Ferhâduñ oldı hâlet-i ‘aşkuñla Hüsrevâ
 Nazmî mübtelâ
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...