Müstezâd-ı işve ol hatt-ı nevin îcâdıdır


Esa
15.6.2017
 
Müstezâd-ı işve ol hatt-ı nevin îcâdıdır
Zülfünün terkîb-bend-i fitne hâtır-zâdıdır
2. Hârişinden el-aman kâbil mi kim ol âfetin
Girye mevc-efzâ-yı âh-ı hançer-i bîdâdıdır
3. Dil mi koydu âh kim hun-keşte-i cevr etmedik
265
Gamze-i dil-dûzun el-hak kârının cellâdıdır
4. Bî-sütun Ferhâda hem-âheng ise Kaysın dahı
Nâle-i zencîr usûl-i nağme-i feryâdıdır
5. Resm-i ebrûsun görüp Mânî n'ola reşk eylese
Bu Nedîmin nakş-ı nevk-i hâme-i Bihzâdıdır
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış