Müstezat Bir görmek ile hüsnüne


Esa
26.6.2016
Müstezat
 
Bir görmek ile hüsnüne kıldın beni şeydâ
 Ey dil-ber-i ra‘nâ
 Etdi nigehin aklımı hem sabrımı yağma
 Ey gözleri şehlâ
 
2. Tâ haşre degin Hazret-i İsâ gibi ben de
 Olsam n'ola zinde
 Hecr-i gamın öldürmüş iken eyledi ihyâ
 Vaslın beni cânâ
 
3. Kurbân olayım destine kim ehl-i kalemsin
 Erbâb-ı rakamsın
 Yokdur hele küttâb arasında sana hem-tâ
 Ey ma‘nî-i yektâ
 
4. Yek-dâne yaratmış seni âlemde efendim
 Ey şâh-ı levendim
 Halk eylememiş bir dahı emsâlini hâşâ
 Allahu Te‘alâ
 
5. Ey şûh-ı vefâdâr-ı kerem-pîşe revâdır
 Mir'ata sezâdır
 Vassâf olalı hüsn ü kemâlâtına dünyâ
 A‘lâ vü ger ednâ
 
6. Mecnûn gibi gözden akıdup eşk ile seli
 Ey turrası Leylî
 Olmak görünür aşkın ile âleme rüsvâ
 Aldı beni sevdâ
 
7. Hûn eyledi bağrım feleğin cevr ü cefâsı
 Bîhûde edâsı
 Tâ eyleyeli sen gibi gül-ruhları peydâ
 Bî-çâre Nedîmâ
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış