Nazîre Hûn-ı hırâma kimde ki germ ola iştihâ


Esa
24.7.2017
 
Nazîre
 
 [Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün]
− − · / − · − ·/ · − − ·/ − · −
 
1 Hûn-ı hırâma kimde ki germ ola iştihâ
 ‘Aynîdür ol kesici harâmînüñ işte hâ
 Bir eylik üzre olmaga ol ki;ide ibtidâ
 Zî-devlet ide ‘ömri bulınca ger intihâ
 Geçsün hevâdan ol yola yilmekde olmasun
 Dünyâ gamından isteye ol kimse kim rehâ
 ‘Âlim katında câhilüñ olmaz vücûdı pes
 Bî-ferr olur katında meh-i enverüñ sühâ
5 Nazmî şu resme hûb u latîf eyle nazmı kim
 Kim görür-ise diye aña dürr-i bî-bahâ
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış