Nazîre Meydâna okusun hele ‘uşşâk-ı bî-riyâ


Esa
24.7.2017
 
Nazîre
 
 [Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün]
− − · / − · − ·/ · − − ·/ − · −
 
1 Meydâna okusun hele ‘uşşâk-ı bî-riyâ
 Agyâruñuñ gelür mi gör ortaya biri yâ
 Gün yüzüñi ne gün ki görem iy iki gözüm
Şevküñle bu göñül olur ol ân pür-ziyâ
 Mânend-i ebr-i def’i ‘arak-rîz olur gözüm
 Gün yüzüñi görince ider şol kadar hayâ
 Kaşuñla kirpigüñ beni hod âhir öldürür
 Neyler elüñde yâ beni katl içün ok u yâ
5 Cânâ revân iderdüm o dem lutf-ıla diseñ
Cân nakdini yolumda nisâr eyle Nazmiyâ
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış