Ne müşkil ilmdür ışkuñ kitâbı


Esa
26.6.2017
 
 
Ne müşkil ilmdür ışkuñ kitâbı (723/1)
Ki irmez faysala faslı vü bâbı
Eger dânişde Bü Reyhân olursa (723/2)
Kalur hayrân ohıyan bu kitâbı
Nice döye yüzüñ tâbına cân (723/3)
Ki bir zerre dutar ol âfitâbı
Gözüm aksin cemâlüñüñ görem dir (723/4)
Su içinde zi miskîn mürg-i âbı
614
Süvâl-i bûse şîrîndür lebüñden (723/5)
Acıdur len terânîden cevâbı
Dilerem sabr-ıla_idem çâre ışka (723/6)
Ki akluñ yohdur anuñ-ıla tâbı
Nedür ışkı-y-la gördüm sabr hâlin (723/7)
“Radiytün min ganîmtin bi’l-iyâbi”
Ay u gün u kevâkib yüzin örte (723/8)
Yüzüñ ger götürür-ise nikâbı
Döye-y-di Ahmedî cevr ü cefâya (723/9)
Cefâ vü cevrüñ olsa-y-dı hisâbı
 
Dr. Yaşar AKDOĞAN, Ahmedî DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış