Nev-bahâr oldı gül-i gonçe-dehân irdi yine


6.10.2017
 
[348]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
216
 
1 Nev-bahâr oldı gül-i gonçe-dehân irdi yine
 Bülbüle mevsim-i feryâd u figân irdi yine
2 Dest-i üstâd-ı gülistân-ı cihân-pîrâdan
Bâgbâna tuhaf-ı lutf-ı zamân irdi yine
3 Seyr idüp gonçe-i nev-hîz-i tebessüm-zâyı
 Yâd-ı la`liyle dil-i mürdeye cân irdi yine
4 Gûşuma nâle-i murgân-ı çemenden seherî
 Nagme-i bülbül-i gülzâr-ı cinân irdi yine
5 Sînemi dâğ ile ben reşk-i gülistân iderin
Seyr-i hengâme-i gül lâle-sitân irdi yine
6 Câm-ı gülde seherî bâde-i şebnem görilüp
 Dil-i gam-dîdemüze hatt-ı amân irdi yine
7 Turma Nâmî yüri var reşk-i hırâm-ı hûr it
 Cilve-i hâme vü tahrîk-i benân irdi yine
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış