O şûhı sanmañ eyler iltifât agyâra mâyildür


6.10.2017
[78]
 
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 O şûhı sanmañ eyler iltifât agyâra mâyildür
 Derûn-ı `âşık-ı şûrîde-i gam-hâra mâyildür
2 Hadeng-i gamzesi her dem kemân-ı ebruvânından
 Çıkar her cânibe murg-i dil-i bîmâra mâyildür
3 O miskîn hâller gülzâr-ı hüsni nâfe-zâr itmiş
 Anuñ zımnında diller sahn-ı sünbül-zâra mâyildür
4 Gülistân-i cihânuñ verd-i hâr-âverdine bakmaz
Ezelden `andelîb-i dil gül-i ruhsâra mâyildür
5 Tegâfüldür görinen gerçi Nâmîye o gül-rûdan
 Velî düzdîde lutf-ı gamzesin izhâra mâyildür
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış