O şûhuñ la`l-i nâbı gonçe-i ra`nâyı söyletmez


6.10.2017
 
[152]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 O şûhuñ la`l-i nâbı gonçe-i ra`nâyı söyletmez
 Zebânı nutka gelse bülbül-i gûyâyı söyletmez
2 Figân itsem gam-ı hicrân ile bezm-i mahabbetde
 Tutar agzını mutrib söyledürken nâyı söyletmez
3 Ne var dem-beste itdiyse bir iki eblehi tenhâ
 Elinden gelse vâ`iz kürsîde dünyâyı söyletmez
4 Virür güftâr-ı nâdânîye ragbet dehr-i dûn-perver
 `Acebdür bulsa sille urmadın dânâyı söyletmez
5 Niçe yıllar niyâz ile ser-i kûyında hâk olsam
 Geçer ol mest-i nâzum bu dil-i şeydâyı söyletmez
6 Gelürdi sôfî bezm-i bâdeye pîr-i mugan ammâ
Huzûr-ı neşvede anuñ gibi hôd-râyı söyletmez
130
7 Leb-i şîrîn-dehânın vasf iderken Nâmî-i zâruñ
Sarîr-i hâmesi tûtî-i şekker-«âyı söyletmez
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış