O tıfl-ı nâz-perverdin cefâsı artar eksilmez


Esa
12.4.2016
 
Gazel  
 
mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
 
O tıfl-ı nâz-perverdin cefâsı artar eksilmez
Velî pek şûhtur kim mübtelâsı artar eksilmez
 
Gönül deyr içre bir tersây ile zünnâr-bend oldu
O kâfir-mâcerâdır mâcerâsı artar eksilmez
 
Harâbât-ı elestin mesti olmak hayli müşkildir
Egerçi bâde-i kâlû belâsı artar eksilmez
 
Belî bezm-i visâlin nağme-i şevkı de var ammâ
Ne çâre sûziş-i vâ hasretâsı artar eksilmez
 
Nice vakt oldu Tâ’ib biz ki mehcûr-ı Sıtanbuluz
Hayâl-i dîdede âb u hevâsı artar eksilmez
 
 
İpekten, Halûk, M. İsen, T. Karabey, M. Akkuş (2004)."XVIII. Yüzyıl Dîvân Nazmı". Büyük Türk Klâsikleri. C. 6. İstanbul: Ötüken Söğüt Yay. 218.
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış