O zevk-i hâleti kim neşve-i peymâneden gördük


6.10.2017
 
[243]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 O zevk-i hâleti kim neşve-i peymâneden gördük
 Nigeh-düzdîde çeşm-i sâkî-i mestâneden gördük
2 Nevâ-sâz olmada üstâdumuzdur bülbül-i şeydâ
Tavâf-ı şem`-i ruhsâr itmegi pervâneden gördük
3 Nedür şîrînî-i cân bilmez idük künc-i fürkatde
Dem-i vuslatda bûs-ı gabgab-ı cânâneden gördük
4 O şûh-ı `âlem-ârânuñ ser-i zülf-i girih-zârın
 Perîşân itmegi dest-i sabâ vü şâneden gördük
5 N`ola olsa nühüfte dilde genc-i dâğumuz Nâmî
O bir tarz-ı hasendür kûşe-i vîrâneden gördük
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış