Ol büt-i gûyâ kaçan kim çîn-i ebrû gösterür


6.10.2017
 
[99]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Ol büt-i gûyâ kaçan kim çîn-i ebrû gösterür
 Dillere emvâc-ı bahr-ı hüsn-i dil-cû gösterür
2 Çeşm-i sehhârı `acebdür sayd-ı erbâb-ı dile
Şerze-şîr-i gamzeyi sihr ider âhû gösterür
3 `Âlemi dil-beste-i zünnâr-ı `ışk eyler kaçan
 Ol sanem tarf-ı külehde târ-ı gîsû gösterür
4 Cebhesinde pîç-tâb-ı nâzı olsa cilve-ger
 Va`deler ümmîd-dâr-ı vaslına rû gösterür
5 Biñ dil-i âzâdeye sûz-ı firîb-endâz olur
Her kaçan tarf-ı nigâh-ı çeşm-i câdû gösterür
6 Her kademde niçe biñ cân u dil olur hâksâr
 Ol perî kim mest olur reftâr-ı dil-cû gösterür
7 Her ki cismin Nâmî-âsâ feyz-yâb-ı `ışk ider
 Âteş-i dûzah şerâre rişte-i mû gösterür
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış