Ol ‘işvekârıñ etdigi hep nâzdır baña


Esa
4.04.2016
 
 
Gazel
[9]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Ol ‘işvekârıñ etdigi hep nâzdır baña
 Zâtında cevri çok ise de azdır baña
 
 2 Çeşm-âşinâlık eylemiş agyâra gamzesi
 Îmâ eden de soñra o gammâzdır baña
 
 3 Müşkil degil mi saydı rakîbâ o âfetiñ
 Kebg-i derî ise saña şehbâzdır baña
 
 4 Pür-nâle eyleyen dilimi zahm-ı sînedir
 Bu nagmelerde ney dahi dem-sâzdır baña
 
 5 Feryâd edince hâr-ı cefâ-yı zamâneden
 Bî-çâre ‘andelîb hem-âvâzdır baña
 
 6 Ben ol Hümâ-yı himmetim evc-i felekde kim
 Bâl-i şikeste şehper-i pervâzdır baña
 
 7 Bezm-i sühande meşreb-i Hâfız'la Vehbiyâ
 Bu neş’eyi veren mey-i Şîrâz'dır baña
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış