Ol şûh-ı dil-ârâmı der-âgûş idebilsem


6.10.2017
 
 
[294]
Mef`ûlü Mefâ`îlü Mefâ`îlü Fe`ûlün
192
 
1 Ol şûh-ı dil-ârâmı der-âgûş idebilsem
İbrâm iderek bûs-ı binâgûş idebilsem
2 Çeksem o mehi hâle-sıfat sîneye bir şeb
İkdâm iderek câm-ı lebin nûş idebilsem
3 Sîr-âb-ı vefâ olsam irüp zevk-i visâle
 Derd ü gam-ı hicrânı ferâmûş idebilsem
4 Teşrîf-i kenâr itse havâ olsa muvâfık
 Deryâ-yı niyâzı yine pür-cûş idebilsem
5 Ol gül-ruh ile gülşeni itdükce temâşâ
 Bülbülleri feryâdda hâmûş idebilsem
6 Hüznüm eser idüp dil-i sahtına o şûhuñ
Dûr-efgen-i celbâb-ı semen-pûş idebilsem
7 Nûş eyler idüm câm-ı visâlin yine Nâmî
Ol gamzeleri nâz ile serhoş idebilsem
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış