Oldı bu gönül tolaşalı zülfüne şeydâ


Esa
10.4.2016
 
 
 
Gazel
 
Oldı bu gönül tolaşalı zülfüne şeydâ
Ârâm ide mi ser ki ola anda bu sevdâ
 
Efgânumı işitdi meger sebzede bülbül
K’ider güle karşu bu gün âh eyleyüp â vâ
 
Andan berü kim kıldı nazar hüsnüne dîde
Girmedi dahı gözlerüme gayr-i temâşâ
 
Ey dişleri dür la’l-i lebün hecri gamından
İtdi gözümün yaşı bu yer yüzini deryâ
 
Âşüfte kılup gönlümi ol sünbül-i pür-çîn
Yagmâladı cân mülkini bu nergis-i şehlâ
 
Âyîne-i eltâf-ı Hudâyî durur ol ruh
Dirsem n’ola ey şâh-ı cihân câm-ı musaffâ
 
İrürse eli dâmen-i vasluna Kemâlün
Şükrâne kılam cânumı ben bî-ser ü bî-pâ 
 
Walsh, John R. (hzl.) (1979). “The Divançe-i Kemâl-i Zerd”. Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları: Ali Nihad Tarlan Hatıra Sayısı(3): 407.
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış