Olurdı zehr-i gam erbâb-ı bezme sâkiyâ sahbâ


Esa
5.10.2017
 
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Olurdı zehr-i gam erbâb-ı bezme sâkiyâ sahbâ
Leb-i la`lüñle hem-reng olmasaydı dâyimâ sahbâ
2 Düşer feryâd ile geh şîşeye geh câma bülbül-veş
 Gül-i ruhsâruñuñ şûrîdesidür gâlibâ sahbâ
3 `Acebdür mest-i mâder-zâd-ı bezm-i nâz iken gamzeñ
 Yine hükmin virür olsa lebüñle âşinâ sahbâ
4 Nigâh-ı çeşm-i mestüñden alur te`sîr-i keyfiyyet
 N`ola olsa hemîşe zevk-bahş u gam-zidâ sahbâ
5 Gehî zîr-i lübüñde kendüyi pinhân ider bir dem
 Gehî mir`ât-ı ruhsâruñdan olur rû-nümâ sahbâ
6 Virür rûyına revnak tâze tâze şâhid-i hüsnüñ
İder sihr olmada meşşâta-i zînet-fezâ sahbâ
7 Dil-i Nâmî gibi yâd-ı lebüñsüz sâgara bakmam
Safâ-yı neşvede Kevser de olursa baña sahbâ
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış