Pîrâye-i melâlet ü ser-mâye-i elem


Esa
20.6.2017
 
Pîrâye-i melâlet ü ser-mâye-i elem (424/1)
Hem-sâye-i şakâvet ü hem-pâye-i sitem
Bünyâœ-ı küfr ü bidat ü bed-hwâh-ı şerc-i dîn (424/2)
466
Hem-râh-ı kibr ü kime vü hasm-ı zer ü direm
Âgâz-ı her mazarrat u encâm-ı her-ikâb (424/3)
Kânûn-ı her-mezellet ü esbâb-ı her-sakan
Seyl-âb-ı bâg-ı devlet ü bâœ-ı çirâg u ömr (424/4)
Asl-ı fesâd u fitne-i bîh-i belâ vü gam
Hamr-ı pelîd-durur ki_anı âb-ı hayât-ıla (424/5)
Memzûc itseler girü olur mizâc-ı sem
İbnü’l-Kerîm sevmeye bintü’l-kürûmı ki_ol (424/6)
Ne âb-ı rûy kor ne fütüvvet ne hoœ kerem
Olur yürekde ol hafakân u cigerde baş (424/7)
Başda sudâ u dilde leken sînede verem
Olur hemîşe kâm-ı kem ol zehr içenüñ (424/8)
Ger hoœ eline aldugı olursa câm-ı Cem
Vîrân olur anı sevene gül-şen-i bihişt (424/9)
Zindân olur anı içene ravza-i İrem
Gül-reng sanmagıl bu ciger-jengin Ahmedî (424/10)
Kim itmeye benefşe bigi kâmetüñi ham
Şâœî vü sohbet-içün ele almagıl anı (424/11)
Ki_anuñla sem olur desem ü gam olur nagam
 
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,ahmedidivaniyasarakdoganpdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış