Pek egri bakdı âh o kaşı kemân baña


Esa
4.04.2016
 
 
Gazel
 
 
[11]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Pek egri bakdı âh o kaşı kemân baña
 Tîr-i nigâhı vermedi hergiz emân baña
 
 2 Kıldı rakîbi maksim-i hüsnüñde hissemend
 Sehm-i cefâ mıdır düşen ancak hemân baña
 
 3 Şimdi niçün mu’âmele bîgâne tarzdır
 Çok âşinâlık eyler idiñ bir zamân baña
 
  4 Üftâdeyim belî kad-i mevzûn-ı dilbere
 Şâ’ir isem de bunda düşer mi yalan baña
 
 5 Vehbî ‘aceb mi eyler isem tâze ihtiyâr
 Pîr oldum işte şimdi gerekdir civân baña
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış