Pençe-i hurşîd-i hüsnüŋ kim dırahşân eyledüŋ


Esa
16.9.2017
 
366
 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
1 Pençe-i hurşîd-i hüsnüŋ kim dırahşân eyledüŋ
 Dest-i ehl-i hayreti vakf-ı girîbân eyledüŋ
2 Dîde-i gam-dîde-i ‘uşşâka gün göstermedüŋ
 Çeşm-i agyâra cemâlüŋ mihr-i rahşân eyledüŋ
3 Tâ zebân-ı ‘işveyi ta‘lîm itdüŋ çeşmüŋe
 Sürmeyi reng-i hat-ı levh-i debistân eyledüŋ
4 Zülfüŋ itdüŋ rûy-ı âteş-tâbuŋ üzre târ u mâr
 Rişte-i şem‘-i fürûzânı perîşân eyledüŋ
5 Bülbül-âsâ SÂKIB-ı nâlânı itdüŋ gülşenî
 Kârın anuŋ her nefes ey gonca efgân eyledüŋ
 
Kırbıyık, Mehmet. Kâtib-zâde Sâkıb Dîvânı. https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275466/h/katibzade-sakib.pdf [erişim tarihi: 01.05.2013]
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış