Piyâle husrev-i mülk-i gama tâc-ı Keyânîdür

 
 
Piyâle husrev-i mülk-i gama tâc-ı Keyânîdür
Hum-ı mey pâdişâh-ı ‘aşka genc-i husrevânîdür
 
Dahı Cemşîdi yâd eyler gözinden kan döker meclis
Mey-i gülgûn sirişki câm çeşm-i hûn-feşânıdur
 
Leb-â-leb câm-ı dil hûn olsa tañ mı bezm-i fürkatde
Güzeller ‘aşkına nûş itmek içün dûstgânîdür
 
İşigüñde beni ey meh bulur bir gün ‘adû nâ-geh
Kazâ-yı âsmânîdür belâ-yı nâ-gehânîdür
 
Bahûr-ı micmer-i hüsn ü bahâdur hâl-i ruhsâruñ
Anuñ ol halka halka turra-i müşgîn duhânıdur
 
Çerâgı mâh-ı enverden yakar ol ‘ârız u gerden
Girîbânuñ senüñ bezm-i letâfet şem’dânıdur
 
Safâ-yı şi’ir-i Bâki bâ’is-i mihr ü mahabbetdür
Bu Âb-ı zindegânî ol hayât-ı câvidânîdür
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...