RAMAZANİYE ‘sinden


Esa
4.04.2016
 
 
NAZÎRE BE-RAMAZÂNİYYE-İ SÂBİT DER-SİTÂYİŞKÂRÎ-İ
MÜŞÂRUN İLEYH
                                                           
[fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün]
 1 Ham-ı ebrû-yı nigârı gözedirken yârân
 Cünbişe başladı ebrû-yı hilâl-i ramazân
 2 Dil nazar-bâz-ı hilâl oldu geçip ebrûdan
 Nerde bir mâh-likâ görse olurken şa’bân
 3 Var ise câm-ı hilâlîye bedeldir o hilâl
 Şimdi tehlîl ederek sübha çeker bâde-keşân
 4 Kadeh-i bâde kanâdîl-i fürûzân olmuş
 Âteş-i ter yerine revgan olur şu’le-feşân
 5 Çûb-ı tâki nola misvâk edinirse zâhid
 Rind-i mey-hwâreye çokdan bilemişdi dendân
 6 Ehl-i keyfiñ hele keyfiyyetini hîç sorma
 Hasret-i berş ile afyōn ile pek hâli yaman
 7 Bir şeker-hwâba talıp yatdı ki ta’bîr edemem
 Açamaz çeşmini gûş etmeyicek savt-ı ezân
 8 Kimisi Şâm'a kimi Magrib'e eylerdi sefer
 Bir iki hatveye olsaydı eger tâb u tüvân
 9 Tâb-ı germâ ile germiyyet-i cû’ ile döner
 Mürg-i dil sînede mânend-i kebâb-ı mürgân
 10 Kurs-ı hurşîdi felek magribe saklar yohsa
 Yerdi çokdan nazar-ı gürsine-çeşmân-ı cihân
 11 Etse bir teb-zede şimdi feleke germ-i nigâh
 Görünür çeşme-i hurşîd aña ‘ayn-ı Seretân
…..
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış