Redif Firarı Destanı


Esa
8.1.2017
 • Redif Firarı Destanı

 • Biz iki kardaştık redif firarı
  Bekaya celbinde çıktı süvari
  Kolumu bend etti ester yuları
  Akşam namazında vardık Zilife

  Sabahtan olunca curnal yazıldı
  Süvariler iki taraf düzüldü
  Şidara varınca keyfim bozuldu
  Başköyü geçerken baktık garafa

  Batman hüyüğünde göründü bağlar
  Babın etrafı havalı dağlar
  Gönlüm melul melul gözüm kan ağlar
  Ne bahtılı dedik bizden selefe

  Jandarmalar geldi kolumu söktü
  Askerin mevcudu seyire çıktı
  Gardiyanlar aldı içeri soktu
  Teslim aldılar bizi yoktur vazife

  İki üç gün orda hapiste kaldık
  Masharalık ettik bir zaman güldük
  Ne yaman dertlere giriftar olduk
  Ceza tertip oldu kaçak redife

  Emretti mülazım sürdüler bizi
  İlbeyli beyinin doluktu gözü
  Bıraktık orada oğlanı kızı
  Azmi rah eyledik garbi tarafa

  Uvak daşlı imiş Halebin yolu
  Ayağım kabardı sanarsın tolu
  Sicimin düğümü ağrıttı kolu
  Gerildi parmaklar yumulmaz kefe

  Serisattan öte Şeyh Zeyyad düzü
  Ufak taşı yoktur sade kırmızı
  Güneş karşı geldi kavurdu bizi
  Gevşedi damarlar pişti keşefe

  Şeyh Zeyydaddan öte Halebi gördük
  Dolandık kışlaya kapıya vardık
  Duran karakola bir selam verdik
  Oturmuş zabitler eder latife

  Millet kabul etmez böyle süreği
  Bütün askerlerin yandı yüreği
  Eğer olmasaydı merkez direği
  Soğuktan ölürdük kardaş Mustafa

  Ali Paşa devletin has kumandanı
  Halebe yazdırdı cümle firarı
  Birinci taburda aldık kararı
  Giydik elbiseyi başladık keyfe

  Ahadde Hamiste yedik pilavı
  Kıvrattık bıyığı verdik kılavı
  Boyattık cizmeyi parlar cilavı
  Ergittik püskülü eşgidi kafa

  Pirinç çorbasının çoktur şirini
  Hoşafı çok yerse bozar karını
  Bölük eminleri bekler fırını
  Asker tayin ister belli vazife

  Kışladan çıkınca döndürdü sola
  Halebi savuştuk azmettik yola
  Başımıza geldi hezaran bela
  Daha ne kara gün görürsün kafa

  Geldi Hırıytanın gelini kızı
  Sanarsın koyuna koyuldu kuzu
  Ağıdın sesinden inlerdi yazı
  Yandı firkat odu düştü etrafa

  Der Cemile geldik ekin ekerler
  Zenbille kuyudan saman çekerler
  Kavımı olanlar yola çıkarlar
  Kimsesi olmayan karışmaz dofa

  Keferaltun hanı ulu han imiş
  Üzüm pekmez helva ekmek var imiş
  Gelen misafirler alır yer imiş
  Çok para almadan dönmüş sarrafa

  Hana dahıl olduk oturduk akran
  Zabitler mey içdi oldular sekran
  Hacı kalk hazır ol çantayı yüklen
  Fırsat ganimettir olma boş kafa

  Saat bir buçuka aşımız pişti
  Mülazim zabitan abuşer içti
  Ömerin oğlu da kenefe düştü
  Teaffün ederek döndük Zilife

  Cesimülübeyt açtı kilidi
  Allah esirgesin böyle yiğidi
  Kulluk haliydi kimse yoğ idi
  Selamet savuştuk düşmedik havfe

  Yoldan çıktık azmeyledik Cebele
  İşin yoksa yalınayak çabala
  Bir yüce dağ imiş başı Kerbela
  İçmeğe su yoktur kurudu şefe

  Yelbabaya geldik düştük ocağa
  Elimizi yuduk döndük sıcağa
  Ziyaret kitli imiş açıktı tağa
  Bir Fatiha okuduk kati hurufa

  Yelbaba hüyüğü çataldır başı
  El ayak sürmeden sıykaldır taşı
  İfakat bulurmuş yel olan kişi
  Evliya makamı dertlere şifa

  Yelbabayı geçtik göründü Tuğlu
  Ne güzel köy imiş etrafı bağlı
  Karnımızı doyurdu Tonovun oğlu
  Bir pilav pişirdi dermandır cevfe

  İkindi namazı Düdeni aştık
  Halfetiye geldik suyunu içtik
  Vahvinin geçidin kolayca aştık
  Bıyhıra gelince dayandık hayfa

  Alahan hüyüğü insandan hali
  Çamurlunun suyu kurbağa dolu
  Mağarayı geçtik doğrulttuk yolu
  Kersenlide katip olduk Arife

 • Kalkımlı Aşık Hacı

 • Gaziantep

 • Folklor Derlemeleri: İlbeyli Türkmenleri Arasında, Ömer Özbaş, Gaziantep Hallkevi Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi Yayınlarından 29, Gaziantep, 1939

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış