Reşk-i tarab-ı Cemdür seyr-i dem-i nezzâre


6.10.2017
 
[349]
Mef`ûlü Mefâ`îlün Mef`ûlü Mefâ`îlün
 
1 Reşk-i tarab-ı Cemdür seyr-i dem-i nezzâre
Oldukca nigeh-nâzuñ câm-ı Cem-i nezzâre
2 Ol deñlü leb-â-lebdür sînemde hayâlüñ kim
 Firdevs-i cemâl oldı hep `âlem-i nezzâre
3 Yâd-ı leb ü ruhsâruñ her dilde karâr itdi
Gül-gonçe hezâr-âsâ hep mahrem-i nezzâre
4 `Aks-i ruhuñı seyre künc-i gam-ı fürkatde
 Âyîne-i rûşendür mevc-i yem-i nezzâre
5 Endîşe-i la`lüñle dil mest-i harâb oldı
Mesrûr-ı temâşâdur bilmez gam-ı nezzâre
6 Hep pister ü bâlînüñ âgûşın ider rengîn
Hûn-ı ciger ü dilden her şeb nem-i nezzâre
7 Dîdâruñı `arz eyle zerrât-ı cihân cânâ
 Çeşm-i dil-i Nâmî-veş hep hem-dem-i nezzâre
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış