Revgan-i gülle degil nûr-ı çerâğ-ı yâkût


Esa
2.7.2016
 
 
 
Revgan-i gülle degil nûr-ı çerâğ-ı  yâkût
Bâde-i reng-i hınâ tutmaz ayaIs-ı yâkût
 
Mey degil âteş-i ruhsârdadır gözlerimiz
 Ceyş-i pervâneye cây olamaz ocâğ-ı yâkût
 
3. Olamaz sünbül-i bâğ-ı ruhunun kandîli
 Yansa da âb-ı zümrrüdle çerâğ-ı yâkût
 
4. Hatt-ı lâ’lindeki esrâr-ı şerîfe eremez
 Rûh-ı Hızr olsa eger dûd-ı çerâğ-ı yâkût
 
5. Bûy-ı manîden eser olmadıgından dâim
 Görünür su gibi çagında dimâğ-ı yâkût
 
6. Hüşk-i magzâna verir şu’le-i elfâz-ı safâ
 Varamaz manî-i rengîne dimâg-ı yâkût
 
7. Heb-i zülfünde arar mühre-i pâ zehr-i dili
 Çem-i ejderden alıp nûr-ı çerâğ-ı yâkût
 
8. Nev bahar eyledi gül bûseleri pertev-i mey
 Açdı yol cennet-i firdevse sürâğ- yâkût
 
9. Dil ki sengîn ola iler mi gam-ı mûy- ı sefîd
 Ne kadar bî hûdedir penbe-i dimâg-ı yâkût
 
10. Nazm-ı bî-sûzişe murgân-ı ma’ânî konmaz
 Gülşen olsun mu semenderlere bâI-ı yâkût
 
11. Hemsdir çeşme-i hurşîd-i tecellî Gâlib
 Nazar-ı feyzi eder dûzahı bâg-ı yâkût
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10654,metinpdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış