Ruhlaruñ âyînede ol mâh-ı tâbân görmesün


6.10.2017
 
[299]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Ruhlaruñ âyînede ol mâh-ı tâbân görmesün
 `Aks-i hüsninden dilinde dâğ-ı hicrân görmesün
2 Gamze-i çeşm-i siyeh-mestinden itsün ihtirâz
 `Âşık-ı dil-hasteler şemşîr-i `uryân görmesün
3 Girye-sâz-ı hasret eyler merdüm-i nezzâresin
 Bâyezîd olursa da ol la`li handân görmesün
4 Tesliyet-bahş-ı dil olsun bûse-i gül-hand ile
 Ol perî her katre-i eşkümde `ummân görmesün
5 Zâde-i kilk-i güher-bahşâñı Nâmî-veş sakın
 Tab`-ı keç-fehmân u çeşm-i `ayb-cûyân görmesün
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış