Sâkiyâ gel destüñe al câm-ı Cem nevrûzdur


6.10.2017
 
[144]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
126
 
1 Sâkiyâ gel destüñe al câm-ı Cem nevrûzdur
 Mest-i şevk olsun yine erbâb-ı gam nevrûzdur
2 Bezm-gâh-ı gülşeni hep zînet itdi nev-bahâr
 Seyr iden itse n`ola def`-i elem nevrûzdur
3 Hâzin-i gencîne-i neşv ü nemâdan feyz irüp
 Oldı eşyâ-yı cihân hep mugtenem nevrûzdur
4 Başladı gunc u delâle yine murgân-ı çemen
 Çıksa eflâke n`ola savt u nagam nevrûzdur
5 Rind-i dürd-âşâm-ı `ışk olan dil-i şûrîdeler
 Nûş-ı câm-ı `işret itsün dem-be-dem nevrûzdur
6 Mutrib-i bezm-i gülistâna muvâfıkdur yine
 Eylese âheng-i nevrûz-ı `Acem nevrûzdur
7 Tab`-ı Nâmî sâkî elfâz u ma`ânî câm u mey
 Nûş idenler gûşdan gelsün bu dem nevruzdur
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış