Sâkiyâ sun ehl-i bezme sâgar-ı la`lîn-şarâb


Esa
5.10.2017
 
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Sâkiyâ sun ehl-i bezme sâgar-ı la`lîn-şarâb
 Câm-ı mey olsun yine reşk-âver-i hurşîd-tâb
2 Turralar âşüfte la`l âşüfte-cû çîn ber-cebîn
 `İşveler âşüfte nutk âşüfte gamze pür-cevâb
3 İltifât it sîne-çâk ü hande-rû olup yine
Kıl şüküfte gonçe-veş bir câm ile ref`-i hicâb
4 Neşve-bahş olsun yine lutf-ı lebüñ seyr-i ruhuñ
Bezme bî-sâkî çerâğ u bâde virmez âb ü tâb
5 Biñ kirişme biñ `itâb-ı nâz ile lutf it yine
Nîm-câm-ı gamzeden Nâmîyi kıl mest-i harâb
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış