Sînemi zeyn itdi dâğ-ı tâzeden bir gonçe-leb


Esa
5.10.2017
 
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Sînemi zeyn itdi dâğ-ı tâzeden bir gonçe-leb
 Sahn-ı `ışkuñ gülleri oldı şüküfte yine hep
2 Düşmese âgûş-ı dilden n`ola çeng-i nâlemüz
 Bezm-i lutfuñ böyle germ-â-germine oldur sebeb
3 Gamzelerle nâz iderken hışma âgâz eyledi
Şevk-i lutf oldı ser-â-pâ âteş-i berk-i gazab
4 Dergehin dil-dâdeden pâk itdi ammâ dâyimâ
 Hâne-i dil-dâdesinde ol şeh-i kudsî-neseb
5 Lutf-ı câvîd-i hayâlin dil görüp hemvâre dir
 Ey zihî bezm-i visâl ü v`ey hoşâ `ayş u tarab
6 Hamdü li`llâh seyr ider dil bir cihân bâğında kim
 Yâd olınmaz vasl u hicrân fark olınmaz rûz u şeb
7 İtse izhâr-ı tegâfül `ayn-ı lutf-ı gamze bil
 Âha ruhsat virme Nâmî eyleme terk-i edeb
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış