Sûret-i hüsn-i dil-ârâñı çekerken Bihzâd


6.10.2017
 
[65]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Sûret-i hüsn-i dil-ârâñı çekerken Bihzâd
Nutk-ı cân-bahşuñı yâd eyleyüp itdi feryâd
2 Taşa nakş itdi o mahbûbını ben levh-i dile
 Hâl-i `ışkuñda benümle bir olur mı Ferhâd
3 Dil-i hârâlarına berk-i mahabbet düşmiş
Cünbiş-i gamzeñi seyr itdi meger kim zühhâd
4 Hâne-i dil sitem-i hecrüñ ile olsa harâb
İrişür lutf-ı hayâlüñ hele eyler âbâd
5 Nice sabr ide firâka dil-i Nâmî cânâ
 Eyledüñ evvel anı lutf-ı visâle mu`tâd
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış