Sûziş-i her-sîne dâğ-ı enverinden bellidür


6.10.2017
 
[100]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Sûziş-i her-sîne dâğ-ı enverinden bellidür
 Gülşen-i şâd-âb reng-i güllerinden bellidür
2 Nat`-ı bismilde katîl-i `ışk olmaz gark-ı hûn
 Küşte-i şemşîr-i vuslat peykerinden bellidür
3 Biñ dil alur dinse lâyık bir nigâh-ı gamzeye
 Himmet-i şâhîn-beççe şeh-perinden bellidür
4 Eylese her peşşeyi şem`-i mahabbet sûhte
Şekl-i pervâne yine hâkisterinden bellidür
5 Virse dildâra hazer dûd-ı şerer-nâküm n`ola
 Tîg ser-tîz olsa lâbüd cevherinden bellidür
6 Ehl-i dil ser-mest-i yâd-ı nûş-hand-i la`l olur
 Rind-i Cem-meşreb nigâr-ı sâgarından bellidür
107
7 Nâmî-veş endîşesin sihr-i beyân itmezse de
 Tab`-ı mu`ciz nükte-i nazm-âverinden bellidür
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış