Sadr-ı mülûk Ayas Beg ü iy mülk serveri


Esa
24.6.2017
 
Sadr-ı mülûk Ayas Beg ü iy mülk serveri (675/1)
Kim sini itdi Hak kamusı aybdan berî
Kadrüñ felekden eşref ü izzüñ sitâreden (675/2)
Hulkuñ hevâdan eltaf ü zâtüñ sudan arı
Şeh lâyık olduguñ-ıçun itdi seni melik (675/3)
Kimdür ki vire bahtı kimesneye ser-serî
590
Yüzüñ letâfetî hacil eyledi cenneti (675/4)
Lutfuñ halâveti yire sohdı_âb-ı kevseri
Sen taht hilyetisin hem tâc revnakı (675/5)
Sen baht rifatisin ü ikbâl zîveri
Zühre saña kenîzek ü perde-serâ vü mâh (675/6)
Cân-ıla ayaguñ tozına oldı müşterî
Unıtdurur sehâvetüñüz Cevne adını (670/7)
Şöyle ki pâdişâhumuz adı Sikenderi
İrte gice duâñı ider Ahmedî senüñ (675/8)
Ki_olsun hemîşe bahtuñuñ Allâh yâveri
Îdüñ mübârek olsun u mukbil saâdetüñ (675/9)
Hak râm eylesün saña çarh-ıla ahteri
Nesnem yog-ıdı ayaguña itmege nisâr (675/10) c
Îd-âne birbidem saña bu silk-i gevheri
 
Dr. Yaşar AKDOĞAN, Ahmedî DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış