Sanma ruhsâruñ öpen nefsâni hâlet gösterür


Esa
11.4.2016
 
Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilün
 
Sanma ruhsâruñ öpen nefsâni hâlet gösterür
Agzına âteş alup halka kerâmet gösterür
 
Su gibi göñlüm gözüm saña nice meyl itmesün
Kaddüñ ey serv-i hevâ-bahş istikâmet gösterür
 
Cevrüñe göre vefâ itmeñ gerek sen ‘âşıka
Pâdişâh oldur ki kullara ‘adâlet gösterür
 
Ey semend-i devlet-i dehre süvâr olan saña
Gâfil olma ki felek râh-ı felâket gösterür
 
Ey Behiştî ‘ışk-ı dil-bersiz geçen ‘ömre göñül
Bir büyük cürm eylemiş gibi nedâmet gösterür
 
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI,
 
Behişti  Ramazan 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış