Sanmañuz deryûze-gird-i cür`a-i peymâneyüz


6.10.2017
 
[178]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Sanmañuz deryûze-gird-i cür`a-i peymâneyüz
 Sâgar-ı la`lîn lebinden nûş iden mestâneyüz
2 Bülbül-i nâlân-ı gül-bâğ-ı hayâlüz hem yine
Şem`-i ruhsâr-ı visâle per yakar pervâneyüz
3 Sînemüz hâlî kıyâs itmeñ harâb-âbâd isek
 Yâdigâr-ı bezm-i Cem ma«zûn olan virâneyüz
4 Kays-ı `ışkuz ma`nîde sûretde meftûn-ı hıred
 Mest-i hüşyâruz hemîşe bir `aceb dîvâneyüz
5 Mû-be-mû hüsni temâşâya ser-â-pâ dîdeyüz
Gösterür hem `aksini âyîne-i cânâneyüz
6 `Aks ider hercâylık gâhî dil-i şeydâmuza
Gamze-i hûn-rîz-i yâra âşinâ bîgâneyüz
7 Bezm-i kudsa Nâmî-âsâ mahremüz ammâ yine
Dâmen-âlûde mukîm-i kûşe-i meyhâneyüz
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış