Şarâb-ı dil-küşâdan gördügüm zevk ü safâdır hep


Esa
4.04.2016
 
 
Gazel
 
[21]
 [mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün]
 
 1 Şarâb-ı dil-küşâdan gördügüm zevk ü safâdır hep
 Fem-i mutribde gûş etdiklerim hüsn-i edâdır hep
 
 2 Sevip bir şûh-ı bâlâ-kad belâsın buldu dil ammâ
 Kimi gördümse bir öyle belâya mübtelâdır hep
 
 3 Hat u gîsûya denmek ‘anber-i sârâ vü müşg-i Çîn
 Kelâm-ı hâm u ta’bîr-i hatâ-ender-hatâdır hep
 
 4 İnanma sevdigim ‘arz-ı mahabbet etse de farzâ
 Güzeller gibi ahbâb-ı zamâne bî-vefâdır hep
 
 5 Ten-i hâkî tayanmaz rûzgâra gird-bâd-âsâ
 Cihânıñ Vehbiyâ âsâyişi mahv u hebâdır hep
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış