Seferber-i reh-i ‘aşkıñ niçe diyâra gider


Esa
4.04.2016
 
 
Gazel
[55]
 [mefâ’ilün / fe’ilâtün / mefâ’ilün / fe’ilün]
 
 1 Seferber-i reh-i ‘aşkıñ niçe diyâra gider
 Güzel adıñ işidip tâ Güzelhisâr'a gider
 
 2 Gubâr-ı pâyıñ içün Isfahân'dadır nazarı
 Ümîd-i kand-i lebiñ ile Kandehâr'a gider
 
 3 Niçe fütâdeyi fitrâk-i nâza bend etmiş
 Niçün o şâh-süvârım yine şikâra gider
 
4 Çıkarsa hasret ile cânı ‘âşık-ı zârıñ
 Harîm-i cennet-i me’vâ-yı kûy-ı yâra gider
 
 5 Der-i cahîmi küşâd etdi ‘unf ile vâ’iz
 Bu âteş ile o da korkarım ki nâra gider
 
 6 Müsâ’id olsa da keştî-i bahtıña eyyâm
 Bu rûzgârı sakın sanma bir karâra gider
 
 7 Menâzil-i kamerîden mi hâne-i Vehbî
 Gehî gelirse de turmaz o mâh-pâre gider
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış