Ser-i Mecnun’da fikr-i kâkül-i Leylî karâr itmez


Esa
7.7.2016
 
 
 
Ser-i Mecnun’da fikr-i kâkül-i Leylî karâr itmez
O viran âşiyâna mürg-i devlet i’tibâr itmez
 
O rütbe tîz-revdür kim gönül sahrâ-yı kesretde
Gubâr-ı payını çeşm-i havaya aşikâr itmez
 
Gönül mahv-ı vücûd itmek diler Kaf-ı kanâatde
Per-i Anka-yı meşhûrı çeleng-i iştihar itmez
 
Görürse tâli’-i menhusuma bir sâat-ı mes’ûd
Felek tahvîl-i suret eyleyüp leyi ü nehâr itmez
 
Güşâd-ı gonce-i maksûdumı sezse bu gül-şende
O yıl gerdun kemâl-i reşk ü hıkdından bahar itmez
 
Rakibin alma gönlin bu dil-i şeh-bâzı sayd eyle
Olur olmaz kelâğ u zağı Anka’lar şikâr itmez
 
Nesîm-i işveden sen de kırıl ey nahl-i bâğ-ı nâz
Olup işkeste-hâtır sanma âşık inkisar itmez
 
Merâhum ma’deni der-gâh-ı Mevlânâ’dur ey İzzet
Bilen diğer kapuya cevher-i eşkin nisâr itmez
 
Günümüz Türkçesiyle:
1-Gönül kanaatin Kaf (dağında) vücudunu yok etmeyi diler, ünlü Anka (kuşunun) kanadını şöhret çelengi yapmaz.
2-Mecnun’un kafasında, Leyla’nın kâkülünün düşüncesi yerleşmez, (çünkü) o yıkık yuvaya devlet kuşu itibar etmez.
3-Gönül kesret (çokluk) çölünde o kadar hızlı yürür ki, ayağının tozunu havanın gözüne belli etmez.
4-Felek, uğursuz talihime mutlu bir saat görürse, dönüş biçimini değiştirip gece ve gunduz yapmaz.
5-Felek, bu gül bahçesinde dilek goncamın açıldığını sezse, o yıl kıskançlığının ve kininin şiddetinden bahar yapmaz.
6-Rakibin gönlünü alma, bu şahbaz gönlü avla, (çünkü) olur olmaz kuzgun ve kargayı Anka’lar avlamaz.
7-Ey naz bahçesinin fidanı, sen de işve rüzgârından kırıl, âşıkın gönlü kırılınca beddua etmez sanma.
8-Ey İzzet, rahat ocağım Mevlânâ’nın dergâhıdır, (bunu) bilen başka kapıya gözyaşı cevherini saçmaz.
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış