Seyre çıkmazdı nazar hüsn-i hayâlüñ olmasa


6.10.2017
[371]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Seyre çıkmazdı nazar hüsn-i hayâlüñ olmasa
 Pâydâr olmazdı dil va`d-i visâlüñ olmasa
2 `Andelîb itmezdi gül-şâhı vatan-gâh-ı nevâ
 Feyz-bahşâ-yı tarab gül-berg-i alüñ olmasa
3 Künc-i gamda eglenilmezdi dil-i pür-derd ile
 Safha-i hâtırda nakş-ı bî-misâlüñ olmasa
4 Cilvesi olmazdı servüñ hâlet-engîz-i safâ
Yâd-ı reftâr-ı hırâm-ı nev-nihâlüñ olmasa
5 Kim bilürdi lutf-ı hüsni ey büt-i `âlem-firîb
 `Âşık-ı rüsvâ-pezîr âşüfte-hâlüñ olmasa
6 Yûsuf-istân-ı ma`ânî olmaz idi hâtırum
Mâye-i endîşe nakş-ı hatt u hâlüñ olmasa
7 Nükte-zây olmazdı kilk-i Nâmî-i şîrîn-edâ
 Neşve-yâb-ı sâgar-ı vasf-ı zülâlüñ olmasa
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış