Şi‘r ü hikmetle kesân ‘ârif ü kâmil olamaz


Esa
17.9.2017
 
98
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün
 
1 Şi‘r ü hikmetle kesân ‘ârif ü kâmil olamaz
‘İlm ü fenn ile kişi maksada vâsıl olamaz
2 Parlayup bir iki gün olsa nühâs zer-endûd
Yine kalba çıkar ol sufreti hâ’il olamaz
3 Resm-i hatt ile olan şîr ile şîr bir mi olur
Silinür fürce ile heybeti kâbil olamaz
4 Hüsn ü şânıñ seniñ ey şûh ne bilsün herkes
Seni ‘ârif sever elbet hele câhil olamaz
5 Hırs-veş zâhid-i huşk hod-bîn olur besîlli77
Hû-yı bed komaz anı ‘izzete nâ’il olamaz
6 Sems-i hüsni o şehiñ cümle-i zerrâtı muhît
Şekl-i insânda(n) hîç pertevi zâ’il olamaz
34b 7 Niçe bir gaflet ile Sıdkî yeter da‘vî ‘aşk
‘Âşık-ı hâlis olan lahzada gâfil olamaz
 
Dr. Abdullah EREN, MEHMED SIDKÎ DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10625,mehmed-sidki-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış