Sürme-i hat nergis-i gûyâyı hâmûş eylemez

 
Sürme-i hat nergis-i gûyâyı hâmûş eylemez
Sâki-i âşûb mahmûrun ferâmûş eylemez
2. Zevk-bahş-ı hâb-ı nûşin fikr-i la'lindir senin
Gül-şekersiz kahveyi erbâb-ı dil nûş eylemez
3. Edemez kesb-i safâ âyîne-i endâm-veş
Ol ki bir kez yâri ser-tâ-pâ der-âgûş eylemez
4. Zâhid-i rubeh-firîb eyler riyâ sahbâya lîk
Etdiği bîdâdı nukl-ı meclise mûş eylemez
5. Mürde diller sensiz ey rûh-ı revan peymâneyi
Şîre-i cân ile leb-rîz etseler nûş eylemez
6. Şeh-levend-i feyz çıkmaz seyre tâ kim sâkiyâ
Bâde-i gül-rengi rahş-ı câme zin-pûş eylemez
7. Çok zamandır peyker-i tîğ-i zebânından Nedîm
Hûn-ı nazm-ı tâze deryâlar gibi cûş eylemez
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...