Tâb-ı firâk u germî-i hicrân gelir geçer


Esa
4.04.2016
 
Gazel
 
[50]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Tâb-ı firâk u germî-i hicrân gelir geçer
 Teb-lerzelerde nevbet-i hicrân gelir geçer
 
 2 Mânend-i kârvân-ı müselsel-katâr-ı Çîn
 Dilden hayâl-i kâkül-i cânân gelir geçer
 
 3 Peykânı ber-güzâr kalır zahm-ı sînede
 Her lahza tîr-i gamze-i fettân gelir geçer
 
 4 Gördükde seyre geldigin âhû-nigehleriñ
 Sandım ki fevc fevc gazâlân gelir geçer
 
 5 Cûş u hurûş-ı fursata olma rübûde kim
 Seyl-i bahâr gibi şitâbân gelir geçer
 
6 Düşme hevâ-yı rif’ate bu rûzgârda
 Etmez karâr taht-ı Süleymân gelir geçer
 
 7 Vehbî gibi edâsı hoş-âyende görmedik
 Gerçi hezâr rind-i sühan-dân gelir geçer
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış