Tîg-i hicrânuñla sen kim ...


Esa
5.4.2016
 
 
 
Gazel 
 
Tîg-i hicrânuñla sen kim bu dilüm çâk eyledüñ
 Cânumı tenden revân olmaga çâlâk eyledüñ
 
 Sen ki devr itdüñ nazardan ben kuluñ şâhum benüm
 Gözlerüm nem-nâk idüb göñlümi gam-nâk eyledüñ
 
 Câm-ı ‘aşkuñla baña virdüñ safâlar şöyle kim
 Gıll u gışdan göñlümi cânâ benüm pâk eyledüñ
 
 Sen hayâl-i mâr-ı zülfüñ hazzı ile dilberâ
 Bu hazîn göñlüm ferah mülkine Ðahhâk eyledüñ
 
5 Hâlet-i ‘aşkuñla Nazmî ‘âşıkı iy pâk-zât
 Yoluña cânın revân itmekde bî-bâk eyledüñ
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış