Târîh-i Berâ-yı Defterdâr-şoden-i Mîr İzzet


Esa
13.6.2017
 
Târîh-i Berâ-yı Defterdâr-şoden-i Mîr İzzet
 
1. Utârid-menkabet bircîs-fıtnat Bû Alî-tıynet
Cenâb-ı Mîr İzzet ya‘ni mektûbî-i bü'l-himmet
2. Hünerde ma‘rifetde hüsn-i ahlâk u tabî‘atda
Değildir misli mektûb-ı debîr-i defter-i fıtnat
3. Meger kim darb u taksîm-i rakam der-kâr ola yohsa
Ne mümkindir lisânen cümle-i evsâfına tâkat
4. O merdüm-zâde-i sulb-i asâlet emr-i şâhiyle
Vekâlet eyledi sıdk üzre defterdâra bir müddet
5. Görüp hâkân-ı âlem ba‘d-ezân ehliyyetin bizzât
Anı ol mansıb-ı vâlâya îsâl etdi bî-minnet
6. Eger makrûn-ı ihlâs olsa hidmet böyledir işte
Sadâkatdir muhakkak âdeme sermâye-i devlet
7. Dedim târîhini sadr-ı güzîne harf-i mu‘cemle
Ali Begle efendim buldu defterdârlık izzet
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış