Tarab ne gûne olur tâli‘ ü sitâre göre


Esa
16.6.2017
 
Tarab ne gûne olur tâli‘ ü sitâre göre
Sunarsa câm-ı lebin çekdiğim humâra göre
2. Kanı sabâ gibi bir dil-nevâz kim gâhî
Dil-i nizârımı kûy-ı nigâra vara göre
3. Seherden eyledi yağmâ şemîm-i gîsûsun
Nesîm bir dahı uğrar mı bu diyâra gör e
4. Hased o rinde ki hâb-ı ademden açsa gözün
Kabâ-yı sabrı çü nergis hezâr-pâre göre
314
5. Başında hurd edeyim şöyle kim asâsını şeyh
Elinde mutrıb-ı bezmin çihâr-pâre göre
6. Görün bu derdi ki tıryâk-ı erba‘ayla tabîb
Diler ki zahm-ı çihâr-ebruvâna çâre göre
7. Seninle terk-i riyâ denli güçdür ey vâ‘iz
Şarâba tevbe Nedîm-i günâhkâra göre
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış