Temâşâ-yı dil-i zâra hat-ı ruhsâr olur mâni`


6.10.2017
 
[216]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Temâşâ-yı dil-i zâra hat-ı ruhsâr olur mâni`
 Nitekim `andelîbe vasl-ı gülde hâr olur mâni`
2 Tebessüm ruhsat izhâr eyledükçe bûs-ı la`line
Çeker şemşîr-i nâzı gamze-i hûn-hâr olur mâni`
3 Nice mümkin baña seyr eylemek gül-bâğ-ı dîdârı
 Nigâh itsem hücûm-ı eşk-i deryâ-bâr olur mâni`
4 Yine hâyil kabâ-yı cismidür `âşıklaruñ yohsa
 Visâl-i dil-rübâya sanmañuz agyâr olur mâni`
5 Sakın sûz-ı derûn izhârını dildârı gördükçe
 Nigâh-ı âşinâ-îmâya âh u zâr olur mâni`
6 Hücûm-ı hırs-ı nezzâre çekerken dîdeye perde
Yine seyr-i `izâra zülf-i miskîn-târ olur mâni`
7 Der-âgûş-ı miyânın lutf ider Nâmîye ammâ kim
 Komaz zerrîn kemerle hançer-i zer-kâr olur mâni`
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış