Teveccüh itse olur zerre âfitâb saña


Esa
5.10.2017
 
Mefâ`ilün Fe`ilâtün Mefâ`ilün Fe`ilün
 
1 Teveccüh itse olur zerre âfitâb saña
 `Aceb mi olmasa bir vech ile nikâb saña
2 Lebüñde neşvesi kalmış humârı çeşmüñde
 Virince sâkî-i bezm-i ezel şarâb saña
3 Yerinde sevdügüm ikbâl-i lutfuña söz yok
 Gelür telâşî-i hırsumdan ictinâb saña
4 Bu sihr-i şîve-i ülfet ki sende zâhirdür
Ne mümkin olmaya dil-dâde şeyh ü şâb saña
5 Kinâyedür dil-i Nâmîden âteş-i gamda
Yanup yakıldugın izhâr ider kebâb saña
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış